Gastouderopvang Nyne is een betrouwbaar, kindvriendelijk en een kleinschalig opvang in een huiselijke sfeer. De wijze van omgang binnen de opvang gebeurd op grond van een christelijke visie. Dit wil zeggen dat er naar gestreefd wordt de waarden en normen te hanteren, zoals de Bijbel weergeeft. Verder zal de visie onder andere te zien zijn in knutselactiviteiten rondom de christelijke feestdagen.

 

Het opvangadres ligt gelegen in Tiel, nieuwbouwwijk Passewaay.

Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van: 0 tot en met 4 jaar. Ten aanzien van kinderen, behorende tot de groep BSO, is een beperkte opvangmogelijkheid.

 

De opvangtijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur.

Woensdag is opvang incidenteel mogelijk, dit na overleg.

 

De kosten voor de opvang bedraagt bruto 5,20 euro per uur, incl. consumpties, behoudens specifieke baby benodigdheden. Naast de opvangkosten komen nog wel de kosten van ons registratiebureau bij.

 

Er wordt rekening gehouden met het totaal op te vangen kinderen, dit om de aandacht voor de kinderen te kunnen waarborgen.

 

De gastouder is in het bezit van de volgende diploma’s:

diploma kinder-EHBO, diploma SPW-3 kinderopvang , diploma kinderpsychologie, certificering VVE-Piramide kinderdagverblijf, diploma onderwijsassistente nivo-4, certificering kind- en tienerpastoraat en een erkenning als leerbedrijf van het instituut Calibris.