KENMERKEN:

          BETROUWBAAR, KINDVRIENDELIJK,            KLEINSCHALIG, HUISELIJKE SFEER

13 jaar gastouder

(juli 2007 - juli 2020)

Voorwaarde

Bij gastouderopvang Nyne is elk kind ongeacht zijn of haar afkomst welkom!

Een belangrijke voorwaarde is wel dat elk kind zich veilig en thuis moet voelen in de opvang. Ook dat zijn of haar ouder(s) het kind met een vertrouwd gevoel kunnen achterlaten. Daarom zal altijd bij een aanmelding vooraf eerst een kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s) plaatsvinden.

Professioneel

Naast ruim 13 jaar ervaring als zelfstandige gastouder, ben ik ook in het bezit van de volgende diploma’s:
kinder-EHBO, SPW-3 kinderopvang, SPW-3 gehandicaptenzorg en onderwijsassistente nivo-4.
Verder bezit ik de certificaten kinderpsychologie, 
VVE-Piramide kinderdagverblijf, kind- en tienerpastoraat, autisme in de praktijk, rouwverwerking bij kinderen, speltherapie en temperamentvolle kind.

Soms mag ik een studente begeleiden van het ROC in haar studie op grond van een erkenning als leerbedrijf van het instituut Calibris.

Elk studente dat bij mij stage doet, heeft net als mijn man de wettelijk vereiste verklaring van betrouwbaarheid (VOG).

Privacy wordt door mij gerespecteerd en daarom zullen kinderen in de opvang nooit herkenbaar te zien zijn op mijn website en of bijvoorbeeld Facebook.

Om direct informatie te kunnen delen met ouders, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde gastouder app.

Visie

De wijze van opvang is op basis wederzijds vertrouwen en een christelijke visie.

Dit wil zeggen dat er naar gestreefd wordt de waarden en normen te hanteren, zoals de Bijbel het weergeeft. Mijn visie is ook het geven van persoonlijke aandacht voor het kind in een huiselijke sfeer. Verder een open relatie in de richting van de ouder(s), zodat zij volledig op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het kind.

Opvangmogelijkheden en kosten

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar zijn welkom bij gastouderopvang Nyne.

Voor kinderen behorende tot de groep BSO, heb ik een beperkte mogelijkheid.

De opvangdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Opvangtijden vinden plaats na onderling overleg. Uitzondering hierop zijn de officiële landelijke feestdagen en onze vakantieperiode. Hierover wordt u geïnformeerd.

De kosten voor de opvang bedraagt per kind € 5,50 per uur, inclusief luiers, -doekjes, consumpties, met uitzondering van specifieke babyvoeding.
Indien de ouder(s) toestemming heeft gegeven, is ook een regelmatig bezoek aan de dierentuin inbegrepen.

Naast de opvangkosten komen nog wel de kosten van de wettelijk verplichte  bemiddelingsbureau bij. Het bedrag van bureau JeBesteMaatje is € 47,00.

Het zijn brutobedragen, waarbij nog wel uw belastingvoordeel komt (zie: verwijzingen).