KENMERKEN:

          BETROUWBAAR, KINDVRIENDELIJK,            KLEINSCHALIG, HUISELIJKE SFEER

Voorwaarde

Bij gastouderopvang Nyne is elk kind ongeacht zijn of haar afkomst welkom!

Een belangrijke voorwaarde is wel dat elk kind zich veilig en thuis moet voelen in de opvang. Ook dat zijn of haar ouder(s) het kind met een vertrouwd gevoel kunnen achterlaten. Daarom zal altijd bij een aanmelding vooraf eerst een kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s) plaatsvinden.

Professioneel

Naast ruim 12 jaar ervaring als zelfstandige gastouder, ben ik ook in het bezit van de volgende diploma’s:
kinder-EHBO, SPW-3 kinderopvang, SPW-3 gehandicaptenzorg en onderwijsassistente nivo-4.
Verder bezit ik de certificaten kinderpsychologie, 
VVE-Piramide kinderdagverblijf en kind- en tienerpastoraat.

Soms mag ik een studente begeleiden van het ROC in haar studie op grond van een erkenning als leerbedrijf van het instituut Calibris.

Elk studente dat bij mij stage doet, heeft net als mijn man de wettelijk vereiste verklaring van betrouwbaarheid (VOG).

Privacy wordt door mij gerespecteerd en daarom zullen kinderen in de opvang nooit herkenbaar te zien zijn op mijn website en of bijvoorbeeld Facebook.

Om direct informatie te kunnen delen met ouders, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde gastouder app.

Visie

De wijze van opvang is op basis wederzijds vertrouwen en een christelijke visie.

Dit wil zeggen dat er naar gestreefd wordt de waarden en normen te hanteren, zoals de Bijbel het weergeeft. Mijn visie is ook het geven van persoonlijke aandacht voor het kind in een huiselijke sfeer. Verder een open relatie in de richting van de ouder(s), zodat zij volledig op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het kind.

Opvangmogelijkheden en kosten

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar zijn welkom bij gastouderopvang Nyne.

Voor kinderen behorende tot de groep BSO, heb ik een beperkte mogelijkheid.

De opvangtijden zijn in principe op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 06.30 tot 18.00 uur. Uitzondering hierop zijn de officiële landelijke feestdagen, een periode van 3 weken in de zomervakantie en 2 weken rondom kerst en oud & nieuw.

De kosten voor de opvang bedraagt per kind € 5,50 per uur, inclusief luiers, -doekjes, consumpties, met uitzondering van specifieke babyvoeding.
Indien de ouder(s) toestemming heeft gegeven, is ook een regelmatig bezoek aan de dierentuin inbegrepen.

Naast de opvangkosten komen nog wel de kosten,
vanaf € 35,00, van een wettelijk verplichte  bemiddelingsbureau bij.

Het zijn brutobedragen, waarbij nog wel uw belastingvoordeel komt (zie: verwijzingen).