KENMERKEN:

          BETROUWBAAR, KINDVRIENDELIJK,            KLEINSCHALIG, HUISHOUDELIJKE SFEER

Voorwaarde

Bij gastouderopvang Nyne is elk kind ongeacht zijn of haar afkomst welkom!

Een belangrijke voorwaarde is wel dat elk kind zich veilig en thuis moet voelen in de opvang. Ook dat zijn of haar ouder(s) het kind met een vertrouwd gevoel kunnen achterlaten. Daarom zal altijd bij een aanmelding vooraf eerst een kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s) plaatsvinden.

Professioneel

Naast ruim 10 jaar ervaring als gastouder, ben ik ook in het bezit van de volgende diploma’s: kinder-EHBO, SPW-3 kinderopvang, SPW-3 gehandicaptenzorg en onderwijsassistente nivo-4. Verder bezit ik de certificaten kinderpsychologie, VVE-Piramide kinderdagverblijf en kind- en tienerpastoraat. Soms begeleid ik een studente van het ROC in haar studie op grond van een erkenning als leerbedrijf van het instituut Calibris.

Elk studente dat bij mij stage doet, heeft net als mijn man een verklaring van betrouwbaarheid (VOG).

Privacy wordt door mij gerespecteerd en daarom zullen kinderen in de opvang niet herkenbaar te zien zijn op mijn website en of bijvoorbeeld Facebook.

Visie

De wijze van opvang is op basis wederzijds vertrouwen en een christelijke visie.

Dit wil zeggen dat er naar gestreefd wordt de waarden en normen te hanteren, zoals de Bijbel het weergeeft. Mijn visie is ook het geven van persoonlijke aandacht voor het kind in een huiselijke sfeer. Verder een open relatie in de richting van de ouder(s), zodat zij volledig op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het kind.

Opvangmogelijkheden en kosten

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar zijn welkom bij gastouderopvang Nyne.

Voor kinderen behorende tot de groep BSO, heb ik een beperkte mogelijkheid.

De opvangtijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.00 tot 18.00 uur.

De kosten voor de opvang bedraagt per kind € 5,20 bruto per uur, inclusief consumpties, met uitzondering van specifieke babyvoeding. Naast deze opvangkosten komt nog wel de kosten, vanaf € 37,50, van een wettelijk verplichte bemiddelingsbureau bij.