Gastouderopvang Nyne ondersteunt met een kleine bijdrage maandelijks "TOV".
 TOV is een gezellige plek midden in het centrum van Tiel aan de Weerstraat 26!
 Binnenkort betrekken zij een nieuw pand aan de Binnenmolenstraat 8 in Tiel.

 Het woord Tov heeft vanuit het Hebreeuws de betekenis goed en dit bevestigd letterlijk en figuurlijk de doelstellingen van deze stichting.

 Stichting jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten zij zich in voor armoede,   eenzaamheid en zieke mensen in Tiel. Dit doen zij onder andere door maaltijden aan te bieden voor deze mensen en TOV open te stellen
 voor ieder budget. Dit betekent dat mensen bij hen zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen. Iedereen is bij hen welkom.
 Zij willen zich juist richten op hen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen.
 Zij werken vanuit een Christelijke identiteit.

 In het pand is ook TOV boeken gevestigd. Zij verkopen en lenen uit christelijke lectuur en cadeauartikelen.
 Dit om iedereen de kans te geven een goed boek te lezen!

 Ook wordt er bij TOV regelmatig thema avonden georganiseerd, zie hiervoor de website: www.toveten.nl